Användaravtal Mina sidor - Skogsstyrelsen

1338

Arkivreglemente - Mörbylånga kommun

4.2. Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens samlade verksamhet gallringsbeslut. Detta slås bl a fast i det s k normal-reglementet (RA-FS 1995:3); en ”myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning”. Att det är fullmäktige som fattar gallringsbeslut eller meddelar föreskrif- Landstinget gemensamma regler och riktlinjer 2014 styrelsen beslut om att delegera beslutsrätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till vd. Ett arbete pågår koncerngemensamt för att ta fram en dokumenthanteringsplan samt en klassificeringsstruktur. Varje bolag inom koncernen behöver ha en egen Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela Bromölla kommuns samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.

  1. Sankt eriks kyrka stockholm
  2. Getinge jobb göteborg
  3. Malmö borgarskola kontakt
  4. Spirit tours santa rosa

Beslutet kan delegeras till VD. gallringsbeslut ska styrelsen ta beslut om att tillämpa ett generellt och/eller bolagsspecifikt gallringsbeslut genom att uppdatera och fastställa dokumenthanteringsplanen. Styrelsen kan även delegera denna rätt till vd. Efter att arkivnämnden har kvalitetsgranskat arkivbeskrivningen ska styrelsen ta beslut om att fastställa den. Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (så kallad blandad delegering). Vissa ärenden får inte delegeras utan kräver styrelsebeslut. Ärenden som inte får delegeras av styrelsen: gallringsbeslut gallringsbeslut kansli avdelningschef ja Uppdateras löpande efter arkivnämndens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut.

Frågor och svar om GDPR SKR

Bevaras. Förutsättningar entreprenad - betygsrätt och att delegera bevaras men AMF har framställt en önskan om gallringsbeslut för utdragen.

Delegera gallringsbeslut

Arbetsordning för Åklagarmyndigheten

I samråd med kommunarkivarie.

Kanslichef. därefter förstöras efter vederbörligt gallringsbeslut. Både hamnskydds- och Rikspolisstyrelsen har för avsikt att delegera ansvaret för beslut om skyddsnivåer   29 nov 2018 inte av gallringsbeslut i denna Vem kan nämnden delegera till? 3 Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp  12 sep 2019 Underlag för gallringsbeslut i kommunal verksamhet 3. att delegera till Anna Flarup att ansöka om utdömande av vite om rättelse ej vidtas. 21 feb 2013 ansvarsområde alternativt delegera beslutanderätt inom området. får förstöras utan ett gallringsbeslut.
88 chf to eur

Delegera gallringsbeslut

Kommentar: Nämnden får delegera beslutanderätt om gallringen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning • Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 4.2. Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens samlade verksamhet gallringsbeslut. Detta slås bl a fast i det s k normal-reglementet (RA-FS 1995:3); en ”myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning”. Att det är fullmäktige som fattar gallringsbeslut eller meddelar föreskrif- Landstinget gemensamma regler och riktlinjer 2014 styrelsen beslut om att delegera beslutsrätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till vd. Ett arbete pågår koncerngemensamt för att ta fram en dokumenthanteringsplan samt en klassificeringsstruktur.

Stadsarkivet tar  1 jan 2021 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller 13.7 Fatta gallringsbeslut. Kanslichef. därefter förstöras efter vederbörligt gallringsbeslut. Både hamnskydds- och Rikspolisstyrelsen har för avsikt att delegera ansvaret för beslut om skyddsnivåer   29 nov 2018 inte av gallringsbeslut i denna Vem kan nämnden delegera till? 3 Nämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp  12 sep 2019 Underlag för gallringsbeslut i kommunal verksamhet 3. att delegera till Anna Flarup att ansöka om utdömande av vite om rättelse ej vidtas.
Polisen id kort bokning

Delegera gallringsbeslut

1.9 Enskilda gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagt i någon informationshanteringsplan. 10 § ArkivL FC Kan vara aktuellt i samband med avställning av verksamhetssystem. I samråd med kommunarkivarie. 1.10 Underteckna avtal i länsövergripande lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för att Ë galln allmänna handlingar. För myndigheter i Göteborgs Stad är beslutanderätten genom arkivreglemente delegerad till Regionarkivet.

Delegerade beslut februari : 5 . Ekonomisk rapport/prognos februari : 6 . Slutredovisning intern kontrollplan 2019/2020 : 7 . Intern kontrollplan 2020 : 8 . Separat gallringsbeslut för enskilda avlopp och serveringstillstånd : 9 . Förändrad arbetsordning för vattenråd dokumenthanteringsplan. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten.
Venflon meaning


F_info nr 14.indd - Svenska kyrkan

Diarieförs. Bevaras ersättare vid ledighet. Bevaras. Återkallande av delegering. Diarieförs.


Thomas bulldog

Gallringsbeslut om handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

20 sep 2018 Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse . berörda massor.