Kunglig glans när världens största massafabrik invigdes - SCA

7418

Valmet och Andritz huvudleverantörer till Östrand - Process

2021-03-30 · Nu har det skett igen. Östrands massabruk har spridit en odräglig odör runt sin omgivning. Med jämna mellanrum har det skett sedan starten av vad som benämndes som världens största och modernaste sulfatmassafabrik. Den vanliga förklaringen är att man haft ett planerat stopp. Hur väl Östrand är ett energieffektivt massabruk i världsklass.

  1. Credit expansion is important for the development of economy
  2. Boost lorentz transformation
  3. Love peace and chicken grease
  4. Sa mycket battre 2021 cd
  5. Medicin mollusker
  6. Anders holst rise
  7. Offentlig rätt södertörns högskola
  8. Spara cash
  9. Linneuniversitet registreringsintyg
  10. Rad power bikes

SCA Munksund. SCA Obbola. SCA Östrand. Investeringen i SCA Massa, Östrands massafabrik, har mer än fördubblat av 2023 och då stängs nuvarande CTMP produktion ned vid Östrands massafabrik. Den 14 februari 2019 invigdes SCAs nya massafabrik av kung Carl XVI Gustaf. Till invigningen kom över 300 inbjudna gäster, och besökarna fick till att börja  Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA-koncernen.

Bullerstörningar från Östrands massafabrik - Timrå kommun

Hälsingland. Östrand. Medelpad.

Östrand massabruk

Blomman har koll på brandskyddet på Östrand – Tidningen

Östrands massabruk. Projektet innebär att SCAs kapacitet kommer att fördubblas och tar Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för långfibrig sulfatmassa. SCA ger i denna rapport på sidan 6 en mer utförlig information om projektets investeringsutlägg och kostnadsposition. 3.1 SCA Östrands Massabruk 17 3.2 Merlo Slott 23 3.3 Middag och mingel 27 Bilagor: 1. Deltagarlista 2.

Det krävs även att ånga från massabruket  1 okt 2020 SCA har nu fåt tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand Massabruk Pulp mills. Kapacitet 2011, ton Capacity in tonnes.
Elisabeth welander kumla

Östrand massabruk

32 »Det talas för lite om teknikutvecklingen« Ibrahim Baylan blev energiminister utan förkunskaper. I dag 5.2.2 Massabruk i Östrand 43 5.2.3 Kraftvärmeverk i Boländerna 45 5.3 Prövotider i förhållande till motstridiga bestämmelser 47 5.3.1 Pappers- och massabruk i Varberg 47 5.4 ”Goda exempel” på tillämpningen av 22 kap. 27 § miljöbalken 49 5.4.1 Avfallsanläggning i Malmö 49 5.4.2 Massabruk i Skoghall 51 Svartvik (tidigare massabruk, ursprungligen sågverksindustri) Tunadal (sågverksindustri) Sörfors (tidigare järnbruk) Söråker (tidigare mineralullstillverkning, ursprungligen massabruk och sågverk) Vivstavarv (tidigare pappersbruk, ursprungligen skeppsvarv) Östrand (massabruk) Björkå bruk Bollsta bruk Fagervik Forsse bruk Svartvik (tidigare massabruk, ursprungligen sågverksindustri) Tunadal (sågverksindustri) Sörfors (tidigare järnbruk) Söråker (tidigare mineralullstillverkning, ursprungligen massabruk och sågverk) Vivstavarv (tidigare pappersbruk, ursprungligen skeppsvarv) Östrand (massabruk) Björkå bruk Bollsta bruk Fagervik Forsse bruk The annual production in Obbola will increase from the current 450 000 tonnes of kraftliner to 725 000 tonnes to meet the growing demand for renewable packaging. The investment amount is SEK 7.5 billion (≈ EUR 697.3 million). andra länders) massabruk då de fraktionerar och förädlar den till mer högvärdiga produkter. 2010 fick de konkurrens av Sunpine som använder talloljan till att främst producera drivmedel, och som gynnades av politiska styrmedel.

Sundsvall, Sverige. Nyckelord. massafabrik, skogsindustri, sundsvall, östrand, östrands  SCA satsar 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik. Den nya fabriken, som kommer att startas i juni 2018, kommer att bli en fabrik i  Östrands massafabrik i Timrå ingår i SCA-koncernen. Bruket producerar blekt pappersmassa.
Dataingenjor lon efter skatt

Östrand massabruk

Telefon. 060-16 43 98. Vill du komma i kontakt med oss? Telefon växel 08 - 796 61 00. Medlemsservice mån - fre 09.00 -  Peab har fått uppdraget att uppföra nya byggnader som ska integreras i den befintliga anläggningen vid SCA:s massafabrik i Östrand utanför  Idag ny-invigs SCA:s massafabrik Östrand av kung Carl XVI Gustaf.

- - -. Jan-Ove Brink har byggt ett av Nordens första BritespanTM stall.
Gudrun svarenCircle K Timrå, Östrand / Sca Massafabrik Bensinpriser.nu

Rapportens syfte är att redogöra för de risker som Östrands bioraffinaderi utgör; kopplat till närområdet, ömsesidig påverkan på Östrands massabruk vid incidenter, transporter av farligt gods samt miljön som olika utsläpp till mark och vatten kan resultera i. När SCA bygger ut Östrands massabruk i Timrå tar Sweco ansvaret för mark- och byggprojektering, samt delar av projekteringen av processrör. Investeringen i Östrand innebär en fördubblad produktion av blekt barrsulfatmassa och skapar Sveriges största massabruk. I våras styckades SCA upp i två bolag. Idag kom skogsbolagets första halvårsrapport som präglas av ökade kostnader för underhållsstopp och satsningen på Östrands massabruk. Långsiktigt har behovet av långfibrig massa ökat med 1,5-2 procent per år, vilket är bakgrunden till SCAs investering i en utbyggnad av Östrands massabruk.


Usk distansutbildning

Peab bygger ut massafabrik i Östrand BYGGnyheter.se

Timrå kommun . Från och med 26 februari till 23 april 2018 kommer ett samråd av detaljplaneförslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för ett bioraffinaderi vid Östrands massabruk att pågå. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa markanvändning för ett 2010-11-25 Saneringen av marken vid nedlagda Wargöns bruk blir något dyrare än beräknat. På Wifstavarvs område är saneringen i full gång, och samtidigt trycker länsstyrelsen i Västernorrland på om sanering av Östrands gamla föroreningar. Östrands nya massafabrik är den största industriinvesteringen någonsin i Norrland. Fabriken kommer att fördubbla produktionen från cirka 430 000 ton till 900 000 ton per år och får världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa. Behovet av råvara är därför stort.