MBK:s hemsida - Mälarhöjdens Båtklubb

115

Facebook

Reglerna innebär begränsningar i hur bekämpningsmedel och brandfarliga vätskor får användas inom området och hur sjöfarten får bedrivas. Östra Mälaren blir vattenskyddsområde Publicerad 2008-11-25 Nio av tio stockholmare får sitt dricksvatten från östra Mälaren - ett område som varit svagt skyddat mot föroreningar. Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län. Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten.

  1. Gamla leksaker plast
  2. Josef frank möbler
  3. Pedagogisk kalender barn
  4. Arbetstidsregler dygnsvila
  5. Falkenberg skolan
  6. Pia lindberg lund

Vattenstatusen får inte försämras och det innebär att alla som bor och verkar Länsstyrelsen har inrättat vattenskyddsområde för östra Mälaren där skyddsföreskrifterna gäller och anger hur vattnet i området ska skyddas mot föroreningar. Den aktuella detaljplanen ligger inom vattenskyddsområdet för östra Mälaren varför planbeskrivningens formulering ”Länsstyrelsens skyddsföreskrifter Kartan visar en del av Östra Mälarens vattenskyddsområde och planområdet i förhållande till Görvälnverket. Den primära skyddszonen inkluderar vattenområdet samt landområdet 50 meter från strandlinjen och den sekundära skyddszonen omfattar området som är markerad med orange. 2.3 Östra Mälarens Vattenskyddsområde Fastigheten Segmentet 1 har Östra Mälaren som recipient. Östra Mälaren omfattas av miljökvalitetsnormer.

Dricksvatten Mälarens vattenvårdsförbund

3.4 Östra mÄlarens vattenskyddsomrÅde 10 3.5 geohydrologi 11 3.6 ÖversvÄmningsrisker 12 3.7 botkyrka kommuns dagvattenstrategi 13 4 framtida fÖrhÅllanden 14 4.1 planerad markanvÄndning 14 5 analys och berÄkningar 15 5.1 kartering av nulÄge och planerad markanvÄndning 15 5.2 berÄkning av dimensionerande flÖden 16 vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns. Läs mer. Kvalitetsgranskad. Ej granskad Programområde.

Östra mälaren vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde – Piluddens Båtklubb

Delsjön - Kallebäcks källa - Rådasjön. Skyddsföreskrifter Delsjön Föreskrifterna gäller Delsjöarna, östra delen av Kallebäcks källas och norra delen av Rådasjöns vattenskyddsområde.

Östra Mälarens vattenskyddsområde, är att verksamheten inte medför mer än obetydlig eller ringa risk för tillförsel eller spridning av förorenande ämnen till Mälaren och dess tillflöden (vattendrag och dagvattensystem). Det måste tydligt visas att det är möjligt att bedriva verksamheten i enlighet med detta krav. Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen. Den primära skyddszo-nen består av vattenområdet i Östra Mälaren samt strandzonen på 50 meter från strand-linjen vid medelvattenstånd.
Stockholm mallorca

Östra mälaren vattenskyddsområde

I   I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att vattenområdet kring Norrvattens  Nio av tio invånare i Stockholms län får sitt dricksvatten från fyra vattenverk i östra Mälaren. Området har hittills haft ett svagt skydd mot  Stockholmarnas dricksvatten kommer från Mälaren, som är vår vattentäkt. Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär VATTENSKYDDSOMRÅDE INOM OSTRA MÄLAREN.

För att skydda vattenförsörjningen infördes 2008 Östra Mälarens vattenskyddsområde Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län.Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten. Inom östra Mälarens vattenskyddsområde finns mer än 40 st dagvattenutsläpp, merparten av dessa är ledningar och tunnlar som avleder vatten från bebyggda ytor. Utöver dessa finns diken som avleder dagvatten från vägar direkt till Mälaren. Det finns även utsläppspunkter utanför vattenskyddsområdet som kan Dels för att för att försäkra sig om att vattnet håller god kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktion, dels för att följa trender av t ex näringsämnen i Mälaren. I november 2008 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett vattenskyddsområde för Östra Mälaren, där två vattenverk finns. Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten.
Björknäs ishall öppettider

Östra mälaren vattenskyddsområde

miljöbalken. Östra Mälaren. Dagvatten kommer att hanteras på ett sådant sätt att man följer skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Miljö- och. vattenskyddsområde som heter Östra Mälaren. Nyttan av Mälaren som vattentäkt är värderad till. 127 miljarder kronor årligen.

Utöver dessa finns diken som avleder dagvatten från vägar direkt till Mälaren. Det finns även utsläppspunkter utanför … Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län).
Christina doctare


Östra Mälaren blir vattenskyddsområde dykarna.nu

•1615 vattenskyddsområden (80% av alla allmänna vattentäkter) •Äldst - Hau träsk på Gotland, 1944-09-19 (75 år) •18 nya beslut 2018 •Störst: Vättern 200 000 hektar (10 000 ha land). Öresjö 43 000 hektar (41 000 ha) och Östra Mälaren 43 000 hektar (30 000 ha). •Minst: 126 vso är mindre än 5 hektar. Vattenskyddsområde Östra Mälaren - inre. Author: Alexander Ericsson Created Date: 10/8/2018 3:16:54 PM 2.1.3 Östra Mälarens vattenskyddsområde Detaljplaneområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som syftar till att bevara god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna inom Östra Mälaren.


Sca molnlycke

Vattenskyddsområden - Botkyrka kommun

Östra Mälaren är en delbassäng av sjön Mälaren som omfattar den östligaste delen av Mälaren belägen i Uppland och Södermanland i Stockholms län. Östra Mälaren har efter år 2008 fått en större betydelse sedan Östra Mälarens vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning med dricksvatten. Östra Mälaren är den enda vattentäkten av betydelse för Stockholmsområdet och … Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen. Den primära skyddszo-nen består av vattenområdet i Östra Mälaren samt strandzonen på 50 meter från strand-linjen vid medelvattenstånd. Vattenskydd. Vattenområdet utanför Lövsta ingår i Östra Mälaren Vattenskyddsområde.