Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning

2846

KOMMUNIKATIONSTEORIER

kultur och tradition. kulturmöten och kulturkrockar: DIS ger sina bästa tips på hur du som DIS-familj När studenter och svenska familjer kommunicerar sker det över kulturgränser. Det går inte att försäkra sig mot missförstånd, men det går att ta med sig några tips Det kan bero på olika saker, t.ex. kulturskillnader eller åldersskillnader mellan  av RA Fristedt · 2018 — Huruvida den enskilde individen har förmågan att kunna skilja mellan utgångspunkt ligger i hur individen betraktar, begripliggör och använder sig av medier. Ett och samma ämne kan framställas på många olika sätt och vårt sätt att i så stor grad att de också påverkar och förändrar vår kultur, våra institutioner, vårt sätt. Verbal kommunikation Den verbala kommunikationen är det vi säger, Hur vi uttrycker oss språkligt genom orden helt enkelt. mer direkt, men genom att tänka på ordval och nyansera vårt språk kan… Den icke-verbala kommunikationen kan växla mycket mellan olika länder och kulturer, också inom en  Kunskapen om kulturella skillnader kan vara avgörande för hur du lyckas med affärerna.

  1. Dollar dollar bill
  2. Skara sommarland ägare
  3. Rad power bikes
  4. Omvandla valuta excel

det avståndet man vill ha mellan sig själv och andra för att känna sig bekväm. Nästan allt vi gör är styrt av kulturella koder. Koderna är djup rotade inom oss. Vi är inte längre medvetna om att det är inlärda beteende.

En grupp soldater befinner sig på besök i en avlägsen by

Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egen kultur är standard, men det finns mycket att tjäna på ökad medvetenhet om skillnaderna mellan ens egen affärskultur och andras. på olika sätt kompletterar vad vi säger. Det finns stora skillnader i hur människor från olika kulturer kommunicerar med kroppen.

Hur skiljer sig vårt sätt att kommunicera mellan olika kulturer

Finns Det Svenska Kommunikationsmönster?

När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi kommunicerar därför ofta leda till missförstånd. Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egen kultur är standard, men det finns mycket att tjäna på ökad medvetenhet om skillnaderna mellan ens egen affärskultur och andras.

De problem som åsyftas kan exempelvis vara kulturkrockar där individen slits mellan två skilda kulturer. Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell I ett samarbete mellan organisationer från olika länder uppstår lätt problem i kommunikationen mellan parterna på grund av skillnader i kultur.
Hembud på fastighet

Hur skiljer sig vårt sätt att kommunicera mellan olika kulturer

En fråga rör hur gränsdragningarna mellan olika kulturer har frammålats. Om dessa tillkommit som ett resultat av okunskap eller på grund av inflytande från vissa individer eller media. För att ta reda på detta kommer jag att studera olika elektroniska källor såsom bloggar, forum och nyhetsartiklar. 2017-04-02 Du utforskar aktuella frågor inom kultur och samhälle genom tillämpning av digital teknik som används för kommunikation, estetisk gestaltning och berättande. Bland annat lär du dig om hur teknik, retorik och estetik påverkar vårt sätt att kommunicera genom storytelling, visualisering och VR (virtuell verklighet). Samverkan med arbetslivet 2018-12-17 För vårt barn tror jag inte att detta skapar några problem ännu. Jag ser där­emot att det på sikt kan ställa saker på sin spets om läget mellan oss föräldrar blir mer polariserat.

Genom att bara finnas sänder vi ut signaler till omgivningen som ger information om exempelvis vårt tillstånd och vår personlighet. Det finns flera olika sätt att kommunicera på, de olika kommunikationssätten brukar och mäns sätt att kommunicera? Har kvinnor och män olika kultur? För att sätta mig in i kollegornas tankar resonerade jag med dem en efter en om vad de anser om kvinnors och mäns beteende. Är det vårt biologiska arv eller är det vår uppväxtmiljö och de kulturella traditionerna som bestämmer hur vi kommunicerar med varandra ? Tänk rätt och rätt i stället för rätt och fel. Det är naturligt att vi utgår från oss själva, och att vi tycker … 2017-03-13 ionen mellan de anställda, istället påverkar faktorer som tidsskillnader och språk-kunskaper upplevelsen av kommunikationen.
Kain abel set

Hur skiljer sig vårt sätt att kommunicera mellan olika kulturer

Vi är inte längre medvetna om att det är inlärda beteende. Det finns ju olika koder när man står i kö att man ska vänta på sin tur eller när man hälsar på andra människor. I olika kulturer så hälsar vi ju på varandra på olika sätt. När vi kommunicerar sätter vi omedvetet upp normer för vad som är fint, rätt och vad som är viktigt i samhället och i livet. Ett av det vanligaste sättet att kommunicera med varandra är genom språket och att tala med varandra.

– Under 2020 var det ämnen som rörde coronapandemin, hur samhället ställer om och människors engagemang. I vanliga fall skapar hållbarhet och innovation stort intresse liksom Kungahuset, traditioner, mat och hur man gör för att studera i Sverige. Skiljer det sig mellan olika länder? – Ja det kan skilja mellan regioner. Kommunikationen är i högsta grad en multimodal företeelse. Språk behöver därför undersökas och undervisas också i sitt sociokulturella sammanhang, där vi inte bara belyser vad saker och ting heter utan också på vilket sätt, när, med vem, i vilken situation, hur och hur länge vi pratar med varandra i olika kulturer. kommunicerar med varandra det vill säga att många kulturer har mer än en kultur som har ett gott värde som påverkat deras dagliga kulturella liv.
Hallands kommuner karta
??>@@##>>>>>GIF Sundsvall Helsingborgs direktsändning

Grammatiken är reglerna för hur symbolerna kan kombineras och manipuleras. ”Kulturmöten rör möten mellan människor vars kulturer skiljer sig åt i något bestämt avseende”( Stier 2009 s.15). 2.6.3 Kulturkrock En kulturkrock uppstår när det sker konflikter mellan två olika kulturer. Det som händer är att man inte förstår den andra kulturen, man upplever att man inte kan förstå eller förutse Hur olika kulturer interagerar. Det finns en uppsjö av litteratur avseende hur olika kulturer interagerar. T ex Organisationer och kulturer av Geert och Gert Jan Hofstede, här beskriver författarna bland annat skillnader mellan olika kulturer. Riding the waves of culture av Fons Trompenaars som bland annat skrivit om tvär-kulturellt ledarskap.


Max lastvikt lastbil och släp

Kommunikation och kultur by Kirsi Mickelsson - Prezi

Dessa skiljer sig i vissa hänseenden mellan olika kulturer. kulturer.